Stichting Miloserdije

Het groentetuintje bij weeshuis nr. 4 is één van de vele projecten die opgezet zijn door de stichting Miloserdije (Miloserdije.nl). 'Miloserdije' betekent liefdadigheid in het Russisch. Deze Nederlandse stichting zet zich in voor kansarme en gehandicapte kinderen in het Russische Sint Petersburg.

Na vele jaren van samenwerking met de leiding van het weeshuis en de Landbouw Universiteit in Sint Petersburg werd het project Groentetuin met succes uitgevoerd. Hierbij was naast praktische werkzaamheden veel aandacht voor de kinderen en werd er gezorgd voor sociale contacten, wat een positieve invloed op de ontwikkeling van de kinderen heeft gehad (Dr. W. Agisjev)

Copyright 2007 Stichting Miloserdije
Logo stichting Miloserdije

Meer Informatie?

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Tatjana Polman-Gorlova, tel. (0318) 41 93 78.

Uw bijdrage

Uw financiële bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL13ABNA0404809456 (ABN-AMRO te Bennekom).

Penningmeester:
J. Hettinga
R. Kochlaan 28
6721 BE Bennekom
Nederland